Το προσωπικό της Lavriomarine Pitsikali , είναι ένας ακόμη λόγος για την επιτυχία της εταιρείας μας τόσα χρόνια, στο χώρο της θάλασσας .

Το έμπειρο προσωπικό μας , διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία καθώς και την αγάπη γι'αυτό που κάνει.