Ο ανεφοδιασμός καυσίμων στο χώρο μας γίνεται με βυτία που διαθέτουν μετρητές λίτρων.